Apple หาวิธีป้องกันเครื่อง Jailbreaks

การตรวจสอบว่าเครื่องนั้น Jailbreaks หรือ unauthorized หรือไม่ เป็นเรื่องไม่ยาก โรงงานผู้ผลิตสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี หรือสามารถเข้ามาตรวจสอบโปรแกรมจากเครื่องเราได้ก็ทำได้

Apple หาวิธีป้องกันการ Jailbreaks เครื่อง ดูจาก Flow การทำงานด้านบน เป็นหลักการตรวจสอบเครื่อง Jailbreaks ว่า User มี Activities Identified หรือยัง ถ้ามีแล้วจะเข้าตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในสถานะอะไร เป็นเครื่องที่ Jailbreaks หรือไม่ ยกตัวอย่างเหมือนเราจะ Download หรือ เชื่อมต่อกับโปรแกรมผู้ให้บริการ เช่น iTune เวลาจะ Download Program หรือ App. ทาง Apple ก็จะทำการตรวจสอบเครื่องก่อนทุกครั้งถึงจะยอมให้ลงโปรแกรมได้ ถ้าไม่ใช่ก็จะปิดกั้น Service ไป

อีกวิธีที่อาจจะอยู่ในขั้นการทดลองคือ การตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานจากเสียงหรือหน้าตา ถ้าไม่ใช่เจ้าของเครื่องก็อาจจะส่ง SMS หรือแจ้งเตือนด้วยวิธีต่างๆ ถือเป็นวิธีป้องกันเครื่องหาย หรือการแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องไปพร้อมกันด้วย

ที่มา : engadget.com