Google รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์ Android ผ่านเว็บไซต์สามารถอัพเดทหรือเปรียบเทียบเครื่องได้เลย

Google เปิดแหล่งข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่เว็บไชต์ google/phone ให้เราเข้าไปดูความสามารถแต่ละเครื่อง หรือนำมาเปรียบเทียบกันได้ ข้อมูลจะมีเฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google และมีเฉพาะข้อมูลในบางประเทศเท่านั้น แต่อนาคตน่าจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแหล่งให้เราได้ศึกษาหาข้อมูลโทรศัพท์มือถือกันได้สะดวกขึ้น ลองเข้าใช้งานดูครับ

ที่มา : google/phone, engadget.com