Apple TV ยืนยันว่าสามารถเล่นไฟล์ความละเอียด 1080p ได้จาก iTunes, แต่แสดงผลแค่ 720p เท่านั้น

จากรายงานว่า มีการทดสอบนำ Apple TV รุ่นใหม่เล่นไฟล์ตัวอย่างภาพยนต์ 1080p ใน iTunes แต่การแสดงผลกลับได้แค่ 720p เท่านั้น แต่มีข้อมูลว่าถ้านำไป Jailbreak เครื่องแล้วจะสามารถเล่นไฟล์ได้ที่ 1080p และแสดงผลออกมาได้เท่ากัน และถ้าทำได้แบบนั้นอาจจะมีผู้ซื้อนำมา Jailbreak กันมากกว่า

ความสามารถเครื่อง Apple TV 2nd Generation

 • ความเร็ว 1GHz A4
 • RAM 256MB
 • ความจุ 8G
 • ระบบปฏิบัติการ iOS

ที่มา : engadget.com

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • High Definition (HD) คือสัญญาณการแสดงภาพความละเอียดสูง มีใช้กันอยู่แพร่หลาย 3 แบบคือ
  1. 720p มีความละเอียดของภาพ 720 เส้น และใช้การสแกนภาพแบบ Progressive
  2. 1080i มีความละเอียดของภาพ 1080 เส้น และใช้การสแกนภาพแบบ Interlaced
  3. 1080p มีความละเอียดของภาพ 1080 เส้น และใช้การสแกนภาพแบบ Progressive

i ย่อมาจาก Interlaced หรือ การสแกนภาพแบบสลับเส้น

p ย่อมาจาก Progressive หรือ การสแกนภาพแบบเรียงเส้น

ทั้ง 2 แบบต่างกันที่วิธีสแกนภาพ แต่จะเลือกใช้แบบไหนต้องเลือกให้เหมาะกับงานเพราะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแล้วแต่งานที่เลือกใช้

อ้างอิงจาก : my.sony.co.th