ผลสำรวจผู้บริโภควางแผนซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone และ Android ใกล้เคียงกัน

ผลการสำรวจทางการตลาดของ Changewaveresearch จากกลุ่มผู้บริโภคที่วางแผนจะซื้อโทรศัพท์มือถือในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผลสำรวจเดือนมิถุนายนและกันยายน ว่าผู้บริโภคสนใจระบบปฏิบัติการใดมากที่สุด พบว่า iPhone OS และ Google Android มาแบบสูสี ส่วนค่ายอื่น Blackberry RIM OS , Windows Mobile มาน้อยมาก และ Palm OS ไม่มีการวางแผนจะซื้อเลยจากการสำรวจนี้

จากข้อมูลที่แสดงจะเห็นว่า การเปิดตัวของ iPhone 4 ช่วงมิถุนายน ทำให้ยอดผู้บริโภคสนใจเป็นอย่างมาก แต่หลังจากเปิดตัวแล้วก็ทำให้ยอดลดลงถึง 12% ในการวางแผนจะซื้อ แต่ Google Android ยังคงเกิือบเท่าเดิม

- คนที่ซื้อแล้ว คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่ใช้อยู่บ้าง

จากการสำรวจผู้ใช้บอกว่า iPhone เป็นที่น่าพอใจมากถึง 74% , ส่วน Android พอใจ 65% ส่วนนอกนั้น Blackberry, Windows Mobile และ Palm OS อยู่ในช่วง 24-32% ที่พอใจในเครื่องตัวเอง

ที่มา : macrumors.com