Logitech Revue อุปกรณ์ต่อพ่วง HDTV เพื่อเปลี่ยนเป็น Google TV

Logitech Revue หรือ Google TV set-top box อุปกรณ์ต่อพ่วงอีกชุดที่มีไว้เพื่อเปลี่ยน HDTV ให้เป็น Google TV มาพร้อมด้วยแป้นพิมพ์ควบคุมการทำงาน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายอย่าง เช่น กล้องวิดีโอ เพื่อใช้วิดีโอคอลกับเพื่อนๆ ผ่านไปยังพีซี หรือ แมค คอมพิวเตอร์ได้ ราคา $299.99 หรือ 9,299.69 บาท ($1=31)

  • สามารถใช้มือถือ iPhone หรือ Android ควบคุมการทำงานของ Revue ได้
  • ลงโปรแกรมกับ Revue ได้ เช่น Netfilx, NBA.TV, Pandora และโปรแกรมที่รองรับ Google TV ใน Android Market
  • สามารถเชื่อมต่อ Wireless หรือ Ethernet กับ Revue ได้

สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการเชื่อมต่อกับ Revue

  1. HDTV พร้อมพอร์ต HDMI ขาเข้า (Sony กำลังจะเปิดตัว HDTV เพื่อรองรับ Google TV)
  2. Internet (Ethernet หรือ Wi-Fi)
  3. กล่องรับสัญญาณเคเบิ้ล หรือ สัญญาณดาวเทียม พร้อมพอร์ต HDMI ขาออก

Set-top box คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครื่องแสดงผล (โทรทัศน์) กับสัญญาณภายนอก เพื่อแปลงการทำงานจากดิจิตอลเป็นอนาล็อค ออกทางจอภาพ


ที่มา : logitech.com