สรุปข่าว IT ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2010

สรุปข่าว iMaiCafeNews IT ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2010 ที่ iMaiCafe.com ได้ทำเสนอไปทั้งหมด มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มาอัพเดทกันครับ

เปิดตัวมือถือใหม่

เปิดตัวโปรแกรมหรือสินค้าใหม่

Apple

Cafe