iPhone เปิด Safari แบบเต็มจอ!! ต้องทำอย่างไร?

Cydia Store เปิดให้โหลดโปรแกรม “Fullscreen for Safari” เฉพาะเครื่อง iPhone และ iPod touch ที่ jailbreaks แล้วเท่านั้น ราคาอยู่ที่ $1.49 หรือ 44.7 บาท ($1=30) ทำให้เราเข้าถึง internet ผ่าน Safari ได้แบบเต็มหน้าจอ โดยใช้ 2 หรือ 3 นิ้วกดลงไปที่หน้าจอ สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ที่โปรแกรม มาดูวิธีทำงานกันครับ

ที่มา : tipb.com