โปรแกรมรีโมทคอนโทรลสำหรับ Logitech Revue ลงตลาด Android แล้ว

Logitech ออกโปรแกรมรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานของ Revue ลงตลาด Android แล้ว สามารถโหลดกันได้ฟรีๆ มี Trackpad และ แป้นพิมพ์ ควบคุมการทำงานเหมือนรีโมทคอลโทรลของ Sony Google TV

ที่มา : Engadget.com