สุดยอด!! 3G บนเทือกเขาเอเวอร์เรส สามารถวิดีโอคอลบนจุดสูงสุดในโลก

นักปีนเขาบนเทือกเขาเอเวอร์เรส ที่มียอดสูงสุดในโลก จะสามารถคุยวิดีโอคอลหรือท่องอินเตอร์เน็ตได้แล้ว Ncell บริษัทย่อยของ Teliasonera จากสวีเดน กล่าวว่าได้ทำการติดตั้งเครือข่ายระบบ 3G สถานีฐานที่ระดับความสูง 5,200 เมตร (17,000 ฟุต) ใกล้หมู่บ้าน Gorakshep บนเขาเอเวอร์เรสสำเร็จแล้ว และสัญญาณสามารถครอบคลุมไปถึงจุดสูงสุดของเทือกเขาด้วย

ที่มา : news.yahoo.com