Firefox F1 แชร์ข้อมูลผ่าน Gmail,Twitter และ Facebook ได้เร็วขึ้น

Firefox ปล่อย Add-on ตัวใหม่ที่สามารถกด F1 แล้วจะแสดงปุ่มบนทูลบาร์ให้เราสามารถเข้าถึง Gmail, Twitter หรือ Facebook ได้เร็วขึ้น สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลย

ที่มา : f1.mozillamessaging.com