เราจะลง Android OS บนเครื่อง iPhone ได้อย่างไร?

สำหรับคนที่ชอบเครื่อง iPhone แต่เสียดาย Android OS มีวิธีจับมารวมกันครับ แล้วเราจะลง Android OS ในเครื่อง iPhone ได้อย่างไร? ดูวิดีโอกันเลยครับ