แนะนำโปรแกรมฟรี! “Booking.com” ค้นหาตำแหน่งและจองโรงแรมได้ง่ายๆ

มีกันหรือยังครับ? โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและจองโรงแรม เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือ สถานที่ หรือ เมืองต่างๆ โปรแกรมจะค้นหาตำแหน่งใกล้ๆ กับที่เราอยู่ และบอกรายละเอียดต่างๆ ให้เราเลือกราคา เลือกแบบห้อง.. เมื่อพอใจแล้วก็จองผ่าน iPhone ได้เลย?

สำหรับ iPhone, iPod touch และ iPad ที่ใช้ iOS 3.0 ขึ้นไป ดูรายละเอียดและโหลดโปรแกรมได้ที่ iTunes.apple.com