เพิ่มความสามารถใหม่ “คัดลอกและวาง” ของ Windows Phone 7[วิดีโอ]

หลังจากปล่อยความสามารถของ Android 2.3 ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ของ Google ออกมาแล้ว โดยความสามารถอย่างหนึ่งคือการคัดลอกและวางข้อความ จะเหมือนหรือคล้ายกับ Windows Phone 7 ตัวใหม่นี้หรือไม่ มาดูกันครับ