โปรแกรมเล่นเพลงในมือถือ จะเหมือนกันไหม?[วิดีโอ]

คุณสมบัติิอย่างหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกมือถือก็คือ ฟังเพลงได้ไหม? ฟังเพลงเพราะไหม? โปรแกรมใช้งานง่ายไหม? ลองมาดูกันครับว่า iPhone, Windows Phone 7, Android และ Palm Pre โปรแกรมที่ใช้เล่นเพลงจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? (ความยาว 13 นาที)