Apple : คนรักการอ่านไม่ควรพลาด iBooks 1.2 อัพเดทแล้ว

ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องกับหลายๆ โปรแกรม และ iBooks 1.2 สำหรับคนรักการอ่านก็เช่นกัน ให้อัพเดทกันฟรีๆ ทั้ง iPhone, iPod touch และ iPad มีอะไรเพิ่มใหม่บ้าง มาดูรายละเอียดกันครับ

รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น
  • เพิ่มหนังสือที่เน้นตัวอย่างและภาพประกอบให้มากขึ้น เช่น หนังสือสำหรับเด็ก โหลดได้ที่ iBookStore
  • เพิ่มส่วนของ “Collections” เพื่อเป็นที่รวบรวมไฟล์ PDF หนังสือต่างๆ
  • สั่งพิมพ์ไฟล์ PDF หรือข้อความที่เขียนลงในหนังสือผ่านทาง Airprint ได้
  • การตัดคำแต่ละหน้า ก่อนขึ้นหน้าใหม่ทำได้ดีมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดโปรแกรมได้ที่ iTunes.apple.com