Apple : ปล่อยอัพเดท iTunes 10.1.1

Apple ปล่อย iTunes 10.1.1 ให้อัพเดทกันแล้วครับ สามารถกดอัพเดทได้ที่เครื่องเลย “Software Update..” (สำหรับ Mac) หรือ เข้าไปที่โปรแกรม iTunes เลือก “Check for update” ก็ได้เหมือนกันครับ เวอร์ชั่นนี้มีแก้ไขโปรแกรมหลายอย่าง มาดูกันครับ

แก้ไขอะไรบ้าง
  • แก้ไขการเล่นไฟล์วิดีโอให้รองรับกับ NVIDIA GeForce 9400 หรือ 9600 ที่ใช้กับเครื่อง Mac เพราะบางครั้งอาจจะไม่ทำงาน
  • แก้ไขความผิดพลาดกรณีลบเมนูใน Playlist ไป แล้วโปรแกรมปิดตัวเอง
  • แก้ไขความผิดพลาดกรณีเชื่อมต่อกับ iPod กับเครื่อง Mac แล้วโปรแกรมปิดตัวเอง
  • แก้ไขกรณี บางเพลงไม่ Sync ระหว่าง iPod, iPhone และ iPad กับโปรแกรม
มีอะไรใหม่บ้าง
  • สามารถใช้ AirPlay และ Wireless วิดีโอ จากโปรแกรม itunes ไปยัง Apple TV
  • รองรับการ Sync ระหว่างโปรแกรมกับเครื่องที่ใช้ iOS 4.2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ apple.com/legal/sla