“Find My Friends” อีกความสามารถของ iOS 4.3

อีกความสามารถของ iOS 4.3 ที่ปล่อยให้นักพัฒนาทำการทดสอบคือ “Find My Friend” และคงจะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มและเกี่ยวข้องกับ MobileMe ที่จะทำให้เราสามารถค้นหาเพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้เราผ่านสัญญาณ GPS ?ได้ แต่จะเหมือนกับ “Find My iPhone” หรือ “Google Latitude” หรือไม่นั้นต้องรอติดตามกันอีกทีครับ

ที่มา : macrumors