iPhone 4 สีขาว เตรียมวางขายใน Best Buy 27 ก.พ.นี้?

เพิ่งนำเสนอว่าเจอรายการผลิต iPhone 4 สีขาวที่โรงงานในเยอรมนี วันนี้มีข่าวเจอข้อมูลในโรงงานตลาดออนไลน์ของ Best Buy ด้วยเหมือนกัน มีทั้ง 2 รุ่นคือ 16GB, 32GB ส่วนความสามารถเครื่องก็เหมือน iPhone 4 สีดำรุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่ และยังระบุอีกว่า จะนำสินค้าเข้ามาเตรียมวางขายในร้านได้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 นี้

คงทำให้คนที่รอสีขาวอยู่กำลังชั่งใจว่าจะรอ iPhone 5 หรือ iPhone 4 สีขาวดี เพราะ Apple คงไม่ปล่อยออกมาชนกันแน่นอน อาจจะปล่อย iPhone 4 สีขาวออกมาก่อน ซึ่งก็คงจะทำให้ iPhone 5 ปล่อยช้ากว่าปกติก็เป็นได้…

ที่มา : Macrumors