โปรแกรม Google Voice สามารถรองรับ Phone Number Porting

ความสามารถอย่างหนึ่งของ Google Voice คือการใช้งานโทรศัพท์ โดยการโทรจากโปรแกรมไปยังหมายเลขปลายทาง นั่นก็หมายความว่าหมายเลขต้นทางเป็นหมายเลข Google Voice หรือเครื่องเราเป็นแบบ 1 เครื่อง 2 ซิมไปก็ได้ Google ได้เพิ่มความสามารถใหม่ครับ ที่เรียกว่า “Number Porting” หรือการใช้บริการเบอร์เดิมหรือเบอร์เดียวกันกับที่มีอยู่ได้

วิธีการใช้งาน

  • ล็อกอินด้วยบัญชี Google Voice
  • เลือก Setting
  • เลือก “Change/Port” เพื่อยืนยันการใช้งานหมายเลข (ทำให้หมายเลขที่ใช้อยู่กลายเป็นหมายเลข Google Voice)

เสร็จแล้วก็จะเหมือน 1 เครื่อง 1 ซิมแล้ว พร้อมด้วยความสามารถของ Google Voice ทั้งหมด เช่น ส่ง/รับ SMS, ฟังและบันทึกฝากข้อความเสียงได้ ค่าบริการนี้คิด $20 หรือประมาณ 600 บาท โดยจ่ายผ่าน “Google Checkout” เราอาจจะต้องติดต่อผู้ให้บริการที่เราใช้งานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย แต่ความสามารถนี้ใช้ได้เฉพาะอเมริกาเท่านั้นครับ

อ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ Google Voice Help

ที่มา : Googlemobile