Verizon iPhone จะมาพร้อม iOS 4.2.6

Verizon iPhone ที่เปิดตัวไปแล้วในงาน Verizon Media และเตรียมวางขาย 10/2/2554 นี้ มาพร้อมความสามารถหลายอย่าง เช่น ปรับความสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi, การออกแบบเสาอากาศแบบใหม่,?ระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 4.2.5 และอื่นๆ แต่ Apple เตรียมปรับ iOS ใหม่เป็น 4.2.6 แล้ว

ซึ่ง iOS 4.2.6 นี้ปรับอัพเดทมาจาก iOS 4.2.5 ที่เคยนำเสนอไปในงานเปิดตัว อาจจะเป็นเพราะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงความสามารถให้ทำงานได้ดีขึ้นก็ได้

ที่มา : Macrumors