ตารางเปรียบเทียบ iPhone 4, Nexus S, LG Optimus 2x, LG Optimus 3D, Samsung Galaxy S2

สมาร์ทโฟนเปิดตัวกันไม่ขาดสาย แต่จะเข้าบ้านเราเมื่อไหร่นั้นคงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้เรารวบรวมสเปคไว้ตัดสินใจกันล่วงหน้าดีกว่าครับ จากตารางเป็นการเปรียบเทียบดังนี้ iPhone 4 vs. Nexus S vs. LG Optimus 2x vs. LG Optimus 3D vs. Samsung Galaxy S2 ดูรายละเอียดกันครับ

ที่มา : Dailymobile