เทคนิค iPhone : Undo/Redo ข้อความทำอย่างไรครับ?

เทคนิคนี้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้มาก่อน? กรณีที่ป้อนข้อความไม่ว่าจะเป็น ข้อความบนโปรแกรม Notes, Contacts, ป้อน URL ใน Safari หรือป้อนข้อความเพื่อค้นหาในที่ต่างๆ บนเครื่อง iPhone คำถามก็คือ ถ้าป้อนผิดจะ Undo/Redo หรือย้อนไปยังข้อความเดิมได้อย่างไรครับ?

เทคนิคนี้ไม่ยากครับ ลองตัวอย่างกับโปรแกรม Notes กันเลย

  • เปิดโปรแกรม Notes
  • กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มข้อความ
  • ป้อนข้อความที่เราต้องการ
  • ถ้าป้อนผิดต้องการย้อนกลับ แค่เราเขย่าเครื่องเท่านั้นแหละครับ จะมีข้อความขึ้นมาให้เราเลือกว่า “Undo Typing” หรือไม่?
  • ถ้าตอบใช่ข้อความก็จะย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ และที่เด็ดกว่านั้น ถ้าเขย่าเครื่องอีกครั้ง จะมีข้อความแจ้งว่า “Redo Typing” หรือไม่? เพื่อให้เราเอาข้อความเดิมนั้นกลับคืนมา (สำหรับคนหลายใจ?)
  • และถ้ากดปุ่ม + แต่ไม่ป้อนอะไร จับเครื่องมาเขย่าเลย จะขึ้นข้อความว่า “Nothing to Undo” หรือ ไม่มีข้อความให้ย้อนกลับครับ..

ถ้าเทคนิคนี้เป็นประโยชน์และต้องการบอกต่อเพื่อนๆ กดปุ่ม Like ด้านล่าง 1 ครั้งครับ :) และถ้าใครมีเทคนิคดีๆ แนะนำกันผ่าน?Tip Us มาได้เลย iMaiCafe จะขอเป็นตัวกลางในการเผยแพร่กับเพื่อนๆ ให้รู้กันอย่างทั่วถึงต่อไปครับ…