ทำไปได้กับนาย Steve! วิดีโอเตือนเด็กซื้อเกมบน App Store

ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องไม่ยากนักที่จะควบคุมและให้ความรู้กับเด็กในการซื้อเกมใน App Store Online สำหรับเครื่อง iPhone, iPod touch หรือ iPad แต่ก็มีอีกมุมที่มองว่าเป็นการหลอกล่อหรือชักชวนให้เด็กซื้อเกมมากเกินไป อย่างเช่น บางทีราคาที่แปะไว้เป็น $99.99 ก็เหมือนจะมองเป็น $0.99 เป็นต้น เด็กคงจะกดซื้อเพลินไป กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยก็อาจจะพลาดตรงนี้ไปได้

อืม..จุดนี้ Apple อาจจะลืมคิดไปหรือไม่ว่า ถ้ามีสัญลักษณ์บ่งบอกราคา อาจจะเป็นสี หรือ ห้ามเป็นโซนสำหรับเด็ก หรืออื่น.. มาป้องกันในส่วนนี้ ก็น่าจะพอแก้ปัญหาส่วนนี้ได้บ้าง

ที่มา : Micgadget