Firefox 4 ปล่อยอัพเดทสำหรับ Android และ Nokia (Maemo)

ปล่อยอัพเดทสำหรับเครื่องพีซีกันไปแล้วสำหรับ FireFox 4 ซึ่งบอกว่าเร็วกว่าเดิมถึง 6 เท่า?และหลังจากปล่อยเวอร์ชั่น beta สำหรับมือถือเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ตอนนี้เวอร์ชั่นจริงมาแล้วครับ สำหรับ Android 2.0+ และ Nokia ที่ใช้ Maemo หลายๆ คนที่ชื่นชอบ Browser นี้คงจะถูกใจกันนะครับ มาพร้อมด้วยความสามารถเพียบทีเดียว เช่น FireFox Sync, Awesome Screen, Add-ons เป็นต้น มาดูความสามารถอื่นๆ กันครับ

มาพร้อมด้วยความสามารถ

  • FireFox Sync ? สามารถ sync Firefox history, bookmarks, open tabs, passwords และ form data ระหว่างพีซีและมือถือได้
  • Awesome Screen ? เป็นแถบ pop up ที่อยู่บน Awesome bar หรือ Location bar ที่ให้ผู้ใช้พิมพ์ URL ได้ง่ายและเร็ว
  • Add-ons ? ส่วนที่เราสามารถลงโปรแกรมเพิ่มเติมให้ firefox ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น หรือ ปรับเปลี่ยนความสามารถต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์?Firefox/mobile และโหลดโปรแกรมได้ที่ Firefox/download