ชำแหละ!! ชิ้นส่วน Wi-Fi, GSM และ CDMA ของ iPad 2

iFixit เจ้าเก่าจอมชำแหละ! มาครั้งนี้ยังสงสัยอีก หลังชำแหละ iPad 2 ไปแล้วว่า แล้วชิ้นส่วน Wi-Fi, GSM และ CDMA ต่างกันอย่างไร? ใครที่กำลังจะซื้อหรือซื้อมาแล้วก็จะได้รู้ๆ ไปพร้อมกันครับ แล้วรุ่น 3G ต่างจากพวกอย่างไรบ้างหละ? อืม.. น่าคิดๆ แต่ขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า iPad 2 มี 2 รุ่นคือ Wi-Fi และ Wi-Fi+3G แต่ถ้าแบ่งตามความสามารถของการเชื่อมต่อแล้ว จะแบ่งออกได้ 3 รุ่นคือ Wi-Fi, 3G GSM/EDGE และ 3G CDMA (Verizon)?

ความแต่งต่างของทั้ง 3 แบบมีดังนี้

1. micro-SIM

รุ่น 3G ที่รองรับ GSM จะต่างตรงมีช่องเสียบ micro-SIM ที่อยู่ขอบมุมบนด้านซ้ายของเครื่อง แต่รุ่น CDMA ไม่มี จากรูปด้านล่างทางมุมบนขวาจะเห็นถาดซิมซึ่งเป็นรุ่น GSM

รูปด้านล่างรุ่น CDMA ตรงตำแหน่ง micro-SIM จะว่างเปล่า

2. เสาอากาศของ WWAN (Wireless Wide Area Network)

รูปด้านล่าง GSM (บนสุด), CDMA (กลาง) และ Wi-Fi (ล่างสุด) จะเห็นว่ารุ่น CDMA จะมีเสาอากาศของ WWAN เพิ่มเข้ามาจากรุ่น GSM เหมือน Verizon iPhone แต่รุ่น Wi-Fi ไม่มีอะไรเลย ซึ่งแสดงว่ารุ่น 3G ที่รองรับ CDMA และ GSM จะมี WWAN และรุ่น Wi-Fi จะไม่มี WWAN

3. เมนบอร์ดของ WWAN

อ้างอิงจากรูปแรกบนสุด Wi-Fi (บน), GSM (กลาง), CDMA (ล่างสุด) ไม้บรรทัดที่เห็นยาว 6 นิ้ว จะเห็นส่วนของ WWAN บอร์ดที่เพิ่มเข้ามาทางซ้ายมือ ที่ทำให้แตกต่างจากรุ่น Wi-Fi

4. ชิพที่อยู่บนบอร์ด WWAN ในข้อ 3

ความแตกต่างของชิพใน WWAN บอร์ดนั้นทำให้ทั้ง 2 รุ่นนี้แตกต่างกัน โดยรุ่น CDMA จะใช้ชิ้นส่วนดังนี้ ดูตามกรอบสี

ส่วน GSM จะประกอบด้วยชิ้นส่วนดังนี้

5. ช่องเสียบหูฟัง

จากรูปด้านล่าง Wi-Fi (บน), CDMA (กลาง), GSM (ล่างสุด) ในรุ่น GSM ช่องเสียบหูฟังจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับ micro-SIM ส่วนรุ่น Wi-Fi และ CDMA จะไม่มี micro-SIM เหมือนกัน

อ่านรายละเอียดของ WWAN เพิ่มเติมได้ที่ Wikipedia

ที่มา : iFixit