Google : สมาร์ทโฟนช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

จากผลการสำรวจของ Google ถึงตลาดผู้ใช้สมาร์ทโฟน 5,013 ราย เมื่อปลายปี 2010 ที่ผ่านมา ให้ข้อมูลว่า

  • 79% นำสมาร์ทโฟนมาช่วยเกี่ยวกับการเลือกซื้อของ เช่น เปรียบเทียบราคา, ค้นหาข้อมูลสินค้าและร้านจำหน่าย (Google Places)
  • 72% ใช้เกี่ยวกับความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม
  • 88% ใช้งานเกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป เช่น ค้นหาข้อมูล, โทรศัพท์, ส่งข้อความ เป็นต้น

สังเกตจากวิดีโอ ทำไมมี iPhone ในโฆษณาของ Google ด้วย? แล้วคุณใช้สมาร์ทโฟนทำอะไรนอกจากนี้บ้างครับ?

ที่มา : GoogleMobile