Apple : ปล่อยโฆษณา iPad 2 ตัวใหม่ “If You Asked” แล้วถ้าถามคุณจะตอบว่าอย่างไร?

Apple ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ “If You Asked” เน้นการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย สำหรับผู้ใช้งานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง, นักดนตรี, คุณหมอ, ซีอีโอบริษัท หรือ เด็กๆ ถ้าคุณไปถามคนเหล่านี้เขาก็จะมีเหตุผลชอบ iPad ที่ต่างกันออกไป แล้วถ้าถามคุณจะตอบว่าอย่างไรครับ?

โฆษณาของ iPad ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้คือ