Apple ทำมูลค่าตลาดขึ้นแซง Exxon Mobil กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

เมื่อวานนี้ (10/8/2554) Apple ทำสถิติมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของอเมริกา (NYSE) แซงหน้า Exxon Mobil (บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับแก๊สและน้ำมันของอเมริกา) ได้ที่ $363.49 ค่า Market cap อยู่ที่ $337.17 พันล้านเหรียญ ส่วน Exxon ปิดที่ $68.03 ค่า Market cap อยู่ที่ $330.88 พันล้านเหรียญส่วนรายได้สรุปของ Apple ในช่วงไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมา ทำรายได้ถึง?$28.6 พันล้านเหรียญ ฟันกำไรสุทธิ $7.31 พันล้านเหรียญ จากพนักงานทั้งสิ้น 46,600 คน

ส่วน Exxon ทำรายได้อยู่ที่ $121.4 พันล้านเหรียญ กำไร $10.7 พันล้านเหรียญ จากพนักงานทั้งสิ้น 83,600 คน?เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา

สังเกตว่าบริษัทขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และมือถืออย่าง Apple ก็สามารถทำมูลค่าตลาดแซงบริษัทธุรกิจน้ำมันได้เหมือนกัน!

Market Capitalization หรือ Market cap คือ?มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทใดๆ ที่คำนวณขึ้นโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นนั้นคูณกับจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ?มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด = ราคาปิดของหุ้น * ปริมาณหุ้นเรียกชำระแล้วของบริษัท

ที่มา : Macrumors