Google Doodle : สุขสันต์เทศกาลวันหยุด

หน้าค้นหา?Google.co.th แสดงภาพ Doodles เปลี่ยนไปอีกแล้วครับ คราวนี้ออกแนวภาพอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุข มีตุ๊กตาหิมะ กล่องของขวัญ ระฆัง และอื่นๆ เพื่อเป็นการบอกว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงแห่งเทศกาลวันหยุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาส เลยไปถึงปีใหม่ และตรุษจีน ที่หลายคนได้หยุดยาวและบ้านเราก็มีวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวัน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลวันหยุดที่จะมาถึงนี้นะครับ :)

มาดูกันว่าช่วงวันหยุดที่พูดถึงนี้มีวันอะไรที่รู้จักกันบ้าง

  • วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) เป็นวันฉลองขอบคุณพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว จะฉลองกันในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งจะตรงกับจันทร์ที่สองเดือนตุลาคมของแคนาดา และ พฤหัสบดีที่สี่เดือนพฤศจิกายนของสหรัฐอเมริกา
  • วันตรุษอีด หรือ วันอีด (Eid ul-Fitr) เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมทำพิธิละหมาดที่มัสยิด เยี่ยมญาติพี่น้อง เป็นต้น บ้านเราส่วนมากจะจัดในจังหวัด สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา และ สตูล ซึ่งหนึ่งปีจะมี 2 วัน คือ วันที่ 1 เดือน 9 และวันที่ 10 เดือน 12
  • วันคริสต์มาส (Christmas) เป็นเทศกาลประจำปีของศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูตรของพระเยซูในหลายประเทศ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี
  • วันขึ้นปีใหม่ (New Year Day) เป็นวันเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
  • วันตรุษจีน (Chinese New Year) เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 23 มกราคม 2555
  • วันฮานุกคา (Hanukkah) เป็นวันเทศกาลแห่งแสงไฟของชาวยิว ซึ่งจะจัดในช่วงฤดูหนาวของทุกปี จะมีการเฉลิมฉลองกัน 8 คืน 8 วันทีเดียว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมเป็นต้นไป

มีวันอะไรที่สำคัญอีกบ้าง ร่วมแชร์กันได้เลยครับ :)