Apple ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ของ iPhone 4S “Rock God” และ “Road Trip”

Apple ปล่อยโฆษณา iPhone 4S ตัวใหม่ถึง 2 ตัว เกี่ยวกับ “Rock God“ และ “Road Trip“ โดยจะเน้นฟีเจอร์เด่นๆ บน iPhone 4S คือ Siri คอยเป็นตัวช่วยบอกทาง ระบุตำแหน่ง หรือตัวช่วยอื่นๆ ดูวิดีโอประกอบครับ

โฆษณา iPhone 4S ทั้งหมด