Siri แอบซ่อนฟีเจอร์ใหม่สำหรับ iPhone 5? [วิดีโอ]

จากวิดีโอจะเห็นว่า Siri ไม่ยอมให้เข้าใช้งานเครื่องถ้าป้อนรหัส Passcode ไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง และจะเริ่มทำลายตัวเองทิ้ง ต้องขอบอกว่าฟีเจอร์นี้อาจจะไม่มีจริง เพราะมีหลายคอมเม้นต์บอกว่า เป็นแค่การทำจำลองขึ้นมาเท่านั้น! แล้วเพื่อนๆ คิดว่าน่าจะมีจริงไหมครับ?