รวมเทคนิคง่ายๆ ในการใช้แป้นพิมพ์สำหรับ iPad

เครื่อง iPad ที่เราใช้เป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะการใช้แป้นพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร การพิมพ์โน้ต หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยแป้นพิมพ์ทั้งนั้น สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นหรือไม่ชินก็อาจจะทำให้เราเสียเวลาไปบ้าง อาจจะเพราะใช้งานไม่ถนัดเหมือนบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ใช้กันอยู่ มีเทคนิคง่ายๆ มาแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นครับ

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้แป้นพิมพ์สำหรับ iPad

1. กดปุ่มค้างไว้ เพื่อให้มองเห็นตัวอักษรพิเศษที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะปุ่มสระ และ พยัญชนะบางตัวที่พ้องเสียงกัน เช่น

  • ปุ่มเครื่องหมาย $, &, ‘, “, ?, !, ฯ, .
  • ปุ่มตัวอักษร ค จะมี ตัวอักษรคอคน ซ่อนอยู่
  • ปุ่มตัวเลข จะมีตัวเลขไทย ซ่อนอยู่

และในกรณีใช้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน เช่น กดปุ่ม E, Y หรือ U จะแสดงตัวอักษรพิเศษที่ซ่อนไว้เช่นกัน

หลังจากนั้นเราก็ลากนิ้วไปยังตัวอักษรพิเศษที่ปรากฎขึ้นเพื่อเพิ่มเข้าไปในข้อความที่ต้องการพิมพ์ได้เลย

2. ถ้าต้องการกดปุ่ม Shift ค้างไว้ให้กดปุ่ม Shift 2 ครั้งติดกัน และถ้าต้องการกดปล่อยก็กดซ้ำอีกครั้ง

3. กรณีเคอร์เซอร์อยู่ท้ายประโยค ไม่ว่าจะโหมดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ถ้าเรากดปุ่ม Spacebar 2 ครั้งติดกัน ข้อความนั้นก็จะเพิ่มจุด (.) และเคาะ 1 ครั้ง เพื่อให้ความสะดวกในการพิมพ์ประโยคใหม่โดยอัตโนมัติ

4. กรณีอยู่หน้าโปรแกรม Safari จะมีปุ่ม .com ให้เราใช้พิมพ์ต่อท้ายชื่อเว็บได้ง่ายๆ และกรณีที่ต้องการพิมพ์ชื่ออื่น ให้กดปุ่ม .com ค้างไว้ จะปรากฏให้เราเลือกเพิ่มเติม เช่น .th, .net, .co, .co.th หรือ .edu เป็นต้น ปุ่มนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละภาษา แต่ละประเทศที่ใช้ ถ้าเป็นประเทศไทย จะมี .th

5. คล้ายๆ กับข้อ 4 กรณีอยู่หน้าโปรแกรม Mail เมื่อต้องการพิมพ์อีเมลของผู้ที่ต้องการส่งถึง ให้กดปุ่มจุด (.) ค้างไว้ จะแสดง .th, .net, .co, .co.th หรือ .edu ให้เราเลือกเช่นกัน สังเกตว่า เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ส่วนของเนื้อหาเมล และส่วนพิมพ์ชื่อผู้ส่งถึง แป้นพิมพ์จะแสดงไม่เหมือนกัน ลองสังเกตดูครับ

6. กรณีที่เราอยู่ในโหมดพิมพ์ตัวเลข แล้วต้องการกลับมายังโหมดตัวอักษร นอกจากปุ่ม “กขค” ด้านล่างซ้ายของแป้นพิมพ์แล้ว ยังสามารถกดปุ่ม ‘ เพื่อกลับมายังโหมดตัวอักษรได้อีกด้วย หรือกรณีเป็นภาษาอังกฤษก็ทำได้เช่นกัน

7. เทคนิคการแยกแป้นพิมพ์เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยการกดปุ่มด้านล่างสุดทางขวามือของแป้นพิมพ์ค้างไว้ จะให้เลือกระหว่าง Undock และ Split ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมขออ้างอิงจากที่เคยแนะนำไว้แล้วที่ แยกแป้นพิมพ์ง่ายๆ ทำให้ใช้งานสะดวกขึ้น

8. สำหรับ new iPad จะมีปุ่มไมโครโฟน Dictation เพื่อรับข้อมูลเสียงพูดแปลงเป็นตัวอักษร แต่รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะโหมดนี้จะไม่แสดงถ้าเลือกแป้นพิมพ์ภาษาไทย

ลองทดสอบกันดูครับ มีอะไรเพิ่มเติมแนะนำเพื่อนๆ ได้เลย.. ;)