ทดสอบระบบรู้จำเสียง Siri และ S-Voice ของ Galaxy S3 [วิดีโอ]

มาทดสอบระบบรู้จำเสียงของ Siri จาก iPhone 4S และ S-Voice จาก Samsung Galaxy S3 กันครับ ซึ่งทั้งสองตัวช่วยก็มีฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนกัน แต่หลักการทำงานก็คล้ายกัน คือ เน้นการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาแสดงผลตามคำสั่งเสียงที่ป้อนเข้าไป ผลที่ได้อาจจะแสดงในตัวโปรแกรมเอง หรือบางครั้งก็อาจจะลิงค์ต่อไปยัง Google Search ด้วย ดูวิดีโอประกอบด้านล่างครับ

จากตัวอย่างการทดสอบของ The Verge โดยใช้ iPhone 4S และ Samsung Galaxy S3 เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน (Three UK) และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สรุปการทดสอบคร่าวๆ ดังนี้

  • กรณีค้นหาในตัวเครื่องไม่เจอ S-Voice จะลิงค์ไปยัง Google Search บ่อยกว่า Siri
  • ความเร็วการค้นหา Siri จะดีกว่า S-Voice
  • S-voice จะรับคำสั่งเสียง หรือ ฟังเสียงพูดได้ดีกว่า
  • ผลที่แสดง Siri จะออกแนวสั้นๆ แต่ S-Voice จะมีข้อมูลแสดงเยอะกว่า

ที่มา: The Verge