10.6.5 Archive

3

Apple อาจจะยกเลิก AirPrint ที่ทำงานผ่านเครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่อง Mac และ PC

จากความสามารถของ iOS 4.2 ตัวใหม่ที่กำลังจะปล่อยให้อัพเดทกันภายในอาทิตย์นี้ ได้มีข่าวออกมาว่า Apple อาจจะยกเลิกความสามารถของ AirPrint ที่เราสามารถสั่งพิมพ์ อีเมล, รูปภาพ, หน้าเว็บเพจ และอื่นๆ ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่อง OS X 10.6.5 และ PC

Read More

3

Apple : Mac OS X 10.6.5 และ iTunes 10.1 จะปล่อยให้อัพเดทพรุ่งนี้? และ iOS 4.2 วันศุกร์นี้?

จากรายงานแจ้งว่า Apple อาจจะปล่อย Mac OS X 10.6.5 และ iTunes 10.1 ให้อัพเดทกันพรุ่งนี้ผ่าน Software Update และตามมาด้วย iOS 4.2 วันศุกร์นี้ ซึ่ง iOS 4.2 Gold Master ก็ปล่อยให้นักพัฒนาทดสอบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว แต่ก็อาจจะรอ Mac OS X 10.6.5 ที่กำลังทดสอบอยู่

Read More

4

Apple : อัพเดท Mac OS X 10.6.5 Build 10H571 ให้นักพัฒนาทดสอบ อีกแล้ว!

และแล้ว Apple ก็ปล่อย Build 10H571 ซ่อมออกมาอีกแล้ว สำหรับ Mac OS X 10.6.5 หลังจากปล่อย Build 10H568 กันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เพื่อให้นักพัฒนาได้ทำการทดสอบก่อนนำออกมาใช้จริง อีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อให้รองรับกับ iOS 4.2 ที่กำลังจะปล่อยออกมาด้วย

Read More

2

Apple ปล่อย Mac OS X 10.6.5 ให้นักพัฒนาใช้ทดสอบโปรแกรม ก่อนเปิดให้อัพเดท

เป็นข่าวดีที่ชาว Mac เตรียมตัวอัพเดท Mac OS X อีกแล้ว หลังจากที่ Apple ปล่อย Mac OS X 10.6.5 Build 10H568 เพื่อนำมาทดสอบความสามารถต่างๆ ก่อนปล่อยให้อัพเดทกัน เช่น 3D Graphics, Printing, Quicktime, Time Machine และ USB Devices

Read More

Page 1 of 11