0

iPhone : ทดสอบ iOS 4.2 beta 1 พร้อม Text tones,Airprint

หลังจาก iPad เปิดตัว iOS 4.2 beta ไปแล้ว ถึงที iPhone บ้าง ลองดูความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคร่าวๆ กันครับ 1). Text tones สามารถกำหนดเสียงข้อความเข้าแต่ละ Contacts ได้ ปกติต้องกำหนดรวมเป็นเสียงเดียว 2). AirPrint สั่งพิมพ์ผ่านเครื่อง iPhone ไปยังเครื่องพิมพ์ได้เลย ส่วนความสามารถอย่างอื่นต้องรอกันอีกทีครับ

Read More