2

Apple : iOS 4.2 beta สำหรับ iPad ทดสอบใช้งานได้แล้ว

Apple ปล่อย iOS 4.2 beta สำหรับ iPad ให้โหลดกันแล้ว เพิ่มความสามารถใหม่อีกเพียบดังนี้ Multitasking หรือการใช้งานหลายๆ โปรแกรมพร้อมๆ กัน ซึ่ง iOS 4 ที่ iPhone ใช้อยู่ก็ทำได้เหมือนกัน, AirPrint หรือ การสั่งพิมพ์ผ่านเครื่อง Mac ที่ใช้ OS 10.6.5 ขึ้นไป จากเครื่อง iPad, Airplay ที่จะทำให้เราดู Apple TV ได้สะดวกขึ้น, Folder เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อรวบรวมโปรแกรมได้มากถึง 20 รายการ

Read More