2

อัพเดท Limera1n และ Greenpois0n โปรแกรม jailbreaks เครื่อง iPhone,iPad และ iPod touch สำหรับ Mac,Linux และ Windows

อัพเดท Limera1n และ Greenpois0n สามารถใช้ได้กับ Mac,Linux และ Windows ในการ Jailbreaks เครื่อง iPod Touch 4th Gen, iPod Touch 3rd Gen, iPhone 4, iPhone 3GS และ iPad ที่ใช้ iOS 4.1 ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนลงมือนะครับ เพราะฉะนั้นเครื่องอาจจะกลายเป็นที่ทับกระดาษ.. :sad:

Read More