Java Archive

1

Apple ปล่อยอัพเดท iTunes 10.2.2 แล้ว

หลังจาก Apple ปล่อยอัพเดท?iTunes 10.2.1 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้สามารถอัพเดท iTunes 10.2.2 ได้แล้วครับ ขนาดไฟล์ 24.5MB เวอร์ชั่นนี้ก็เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากเวอร์ชั่นล่าสุดเช่นเคย ดังนี้ครับ

  • แก้ไขปัญหากรณี Sync กับ iPad ที่มักไม่ตอบสนองการทำงาน
  • แก้ไขปัญหาการ Sync ข้อมูลรูปถ่ายกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้เวลานานเกินความจำเป็น
  • แก้ไขปัญหาการแสดงวิดีโอตัวอย่างใน iTune Store ให้สามารถ Skip หรือสั่งข้ามในขณะเล่นอยู่ได้
  • และปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพโปรแกรมเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่?support.apple.com/kb/HT1222

3

Apple ปล่อยอัพเดท iTunes 10.2.1 แล้ว

หลังจาก Apple ปล่อยอัพเดท iTunes 10.2 เมื่อ 6 วันที่แล้วหลังเปิดตัว?iPad 2 วันนี้ปล่อยให้อัพเดท iTunes 10.2.1 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากเวอร์ชั่นล่าสุดและรายละเอียดยังเหมือนเดิม คือ เพื่อปรับปรุง iTunes Home Sharing ให้สามารถรองรับ iOS 4.3 สำหรับการเข้าถึง iTunes libraries จากเครื่องที่ใช้ iOS 4.3 ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod touch แต่ iOS 4.3 จะสามารถอัพเดทได้ประมาณวันที่ 11 มีนาคม (หรือก่อน 1 วัน) พร้อมวางจำหน่าย?iPad 2 ด้วย

Read More

Page 1 of 11